Polityka prywatności

Polityka prywatności (obowiązuje od 20.02.2024 r.)

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2 DANE OSOBOWE

Jeżeli osoby trzecie używają przekazanych danych osobowych w ramach ich własnego prawnie uzasadnionego interesu, nie ponosimy odpowiedzialności za takie przetwarzanie. Takie ewentualne przetwarzanie podlega wyłącznie Zasadom przetwarzania danych osobowych danej firmy i osoby.

Uzyskujemy także techniczne dane urządzeń i dane dostępu, które są rejestrowane automatycznie podczas interakcji użytkownika z naszymi usługami. Mogą to być przykładowo informacje o urządzeniu użytkownika. Administratorka dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

§ 3 PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE